اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال مقالات
چاپ تعدادی ازمقالات ارائه شده درمجله Communications in catalysis:
در مورد چاپ مقالات در ژورنال Communications in catalysis مجله ی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اطلاعیه مهم تمدید ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
اطلاعیه مهم و فوری دبیرخانه بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :
اطلاعیه مهم :
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
چاپ تعدادی از مقالات ارائه شده در مجله physical chemistry research:
چاپ مقالات ارائه شده
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در ISC:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده دربیست و یکمین
نخستین فراخوان بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
نخستین فراخوان بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
فرم رزرواسیون
فرم رزرواسیون

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان