اطلاعیه مهم تمدید ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
چاپ تعدادی از مقالات ارائه شده در مجله physical chemistry research:
چاپ مقالات ارائه شده
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در ISC:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده دربیست و یکمین
نخستین فراخوان بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
نخستین فراخوان بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان