چاپ تعدادی ازمقالات ارائه شده درمجله Communications in catalysis:
در مورد چاپ مقالات در ژورنال Communications in catalysis مجله ی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران می رساند. 

تعدادی از مقالات منتخب ارئه شده در کنفرانس  پس از ارسال فول تکست مقاله طبق فرمت مجله Communications in catalysis و پس از داوری مجدد در مجله  مذکور به چاپ خواهد رسید. 

 

نویسنده: رحمان سلامت
تاریخ نگارش:1397/4/4

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان