• کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) ثبت و نمایه گردیده است و کلیه مقالات پذیرش شده از امتیاز فوق بهره‌مند خواهند شد و در پایگاه  نمایه می گردند.

conf.isc.gov.ir/physchem97

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان