تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به استقبال گسترده اساتید پژوهشگران دانشجویان از بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم گیری های انجام گرفته مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۷ تمدید گردید.

با تشکر

دیبرخانه بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

نویسنده: رحمان سلامت
تاریخ نگارش:1397/4/5

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان