نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در ISC:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده دربیست و یکمین
  • نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در ISC به صورت برخوردار از امتیاز مقاله کامل

طبق مکاتبات صورت گرفته با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در پایگاه فوق نمایه خواهند شد.

مقالات پذیرفته شده به صورت چکیده مبسوط شامل مقدمه، بخش تجربی و نتایج و بحث حداکثر به صورت دو صفحه نوشته خواهند شد که در ارزیابی مختلف دارای امتیاز مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس می‌باشند.

نحوه‌ی تهیه چکیده مبسوط در اطلاعیه‌‌های بعدی دبیرخانه کنفرانس خدمت شرکت کنندگان ارائه خواهد شد و همچنین قالب نحوه تهیه چکیده مبسوط (template) هم در آینده نزدیک در سایت کنفرانس قرار داده خواهد شد. 

نویسنده: رحمان سلامت
تاریخ نگارش:1397/1/31

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان