چاپ تعدادی از مقالات ارائه شده در مجله physical chemistry research:
چاپ مقالات ارائه شده

  تعدادی از مقالات منتخب ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران  بعد از  طی مراحل داوری و درخواست مؤلف مسئول در مجله physical chemistry research چاپ خواهد شد.

http://www.physchemres.org/

نویسنده: رحمان سلامت
تاریخ نگارش:1397/2/2

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان