بسمه تعالی

سپاس از آن خداوند متعال است که افتخار میزبانی از دانشمندان، متخصصین، دانشجویان و علاقمندان علم شیمی فیزیک را در بیست ویکمین سمینار این رشتۀ علمی  نصیب ما کرد. دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان با افتخار اعلام می دارد که در راستای پیشرفت های کشور عزیزمان در علم شیمی، به ویژه شاخه شیمی فیزیک، پس از برگزاری موفقیت­ آمیز هشتمین و هفدهمین سمینار شیمی معدنی، بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی و نیز بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران، مسئول برگزاری بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک ایران در تاریخ 17-15 شهریور خواهد بود. امید که این سمینار محفلی گرم برای تبادل نظر و برقراری ارتباط بین دانشمندان، استادان، محققین و متخصصین فرهیخته وارتقای سطح علمی دانشجویان عزیز و علاقمندان این رشته باشد؛ لذا مشتاقانه از دانشمندان و دانش پژوهان عزیز دعوت می‌شود یاریگر ما در تبادل اندیشه ها و نظریات علمی در این رویداد باشند. منتظر حضور شما در بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک ایران هستیم.

 

دکتر جابر جهان بین سردرودی

دبیر علمی بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان