آدرس دبیرخانه:

تبریز، میدان جهاد، خیابان ورزش، پردیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

  • آدرس ایمیل :

IPCC21@azaruniv.ac.ir

تلفن‌ تماس:

04134391392

  • دورنگار:

04134428804

سایت اطلاع رسانی:

www.physchem21.azaruniv.ac.ir

 

https://sapp.ir/ipcc21_tabriz

 

 کانال تلگرام:

t.me/IPCC21_Tabriz

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان