شروع ثبت نام و ارسال مقالات:

1 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات :

24 خرداد 1397

اعلام نتایج داروی :

27 تیر 1397

آخرین مهلت ثبت نام :

24 مرداد 1397

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان