تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال مقالات
چاپ تعدادی ازمقالات ارائه شده درمجله Communications in catalysis:
در مورد چاپ مقالات در ژورنال Communications in catalysis مجله ی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اطلاعیه مهم تمدید ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
اطلاعیه مهم و فوری دبیرخانه بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :
اطلاعیه مهم :
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده این کنفرانس در پایگاه CIVILICA:
چاپ تعدادی از مقالات ارائه شده در مجله physical chemistry research:
چاپ مقالات ارائه شده
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران در ISC:
نمایه شدن کلیه مقالات ارائه شده دربیست و یکمین
نخستین فراخوان بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
نخستین فراخوان بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان