جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی 

به اطلاع متقاضیان عزیز شرکت کننده در کارگاه‌ها میرساند،اصول تئوری و عملی هر کدام از روش ها را بخوبی و بصورت استاندارد آموزش خواهند دید بصورتیکه قادر خواهند بود آنرا در آزمایشگاه یا محیط محل کار خود بکار گیرند و راه اندازی نمایند.

  • در ادامه اطلاعات کاملی در مورد نحوه ثبت نام، هزینه و زمان بندی هر یک از کارگاه ها آمده است:

          جدول 1: لیست هزینه ثبت نام در کارگاه های آموزشی

         

                    جداول 1, 2  : برنامه زمانبندی کارگاه های  آموزشی

 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان